Gabinet stomatologiczny Gliwice

Definicja mostu protetycznego

Gabinet stomatologiczny Gliwice
Most protetyczny ? uzupełnienie protetyczne mające na celu zaopatrzenie luki bądź luk w łuku zębowym.

Typowy most protetyczny składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach) po.