Kto potrzebuje usług geodezyjnych? Na pewno inwestorzy, którzy firm wykonawczych poszukują na rynku lokalnym: .

O geodezji.

Geodezja górnicza- definicja

geodeta jawor
Geodezja górnicza zaliczana jest do geodezji gospodarczej i jest nauką zajmującą się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, obsługą: górnictwa podziemnego, górnictwa otworowego, górnictwa odkrywkowego, a także budownictwa podziemnego. W zakresie działań geodezji górniczej dla kopalń podziemnych mieszczą się następujące zagadnienia: orientacja sytuacyjna i wysokościowa kopalń, pomiary realizacyjne (w tym zagadnienia przebitkowe), inwentaryzacje urządzeń szybowych oraz innych obiektów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego, pomiary deformacji terenu górniczego teren górniczy, aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_górnicza

Czy trzeba wykonać mapę do celów projektowych?

geodeta jaworMapa do celów projektowych to dokument sporządzany przez geodetę w celu uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę oraz jej rozpoczęcie. Bez niego nie można nic wybudować, ponieważ mapa do celów projektowych jest podstawą do wydania zezwolenia oraz stanowy bazę dla pracy innych specjalistów. Mapa jest sporządzana po wydaniu przez urząd wstępnego pozwolenia na inwestycję, jednak ostateczne pozwoleni na budowę wymaga wykonania takiej mapki.
Mapę geodeci opracowują na podstawie aktualnej mapy zasadniczej, a zawiera ona między innymi linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, usytuowanie zieleni oraz innych obiektów wokół danego terenu pod inwestycję.
Jest to więc niezbędna usługa przy każdej budowie, więc nie należy pomijać jej ceny w planie inwestycji.

Niższa i wyższa geodezja

Geodezja dzieli na niższą oraz wyższą, które zasadniczo różnią się od siebie głównie badanym obszarem, ale nie tylko.
Ważną kwestią jest też kulistość ziemi, którą uwzględnia geodezja wyższa. Wiadomo, że do obliczeń geodezji wyższej trzeba mieć inne uprawnienia niż do wykonywania pomiarów geodezji niższej.
Są one dużo bardziej skomplikowane z racji uwzględniania kulistości kuli Ziemskiej. Istnieją jeszcze inne odłamy, czy też działy powiązane z geodezją takie jak astronomia geodezyjna czy fotometria..
Dodane: 29-08-2016 07:42

Tagi: Uncategorized usługi geodezja geodeta budownictwo jawor

Widok do druku:

geodeta jawor

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: